Supervisor Maintenance/ Supevisor Onderhoud

Location: The Netherlands

Reporting to: Maintenance

Job Description

SodaStream

Do you want to work in a fast growing, sparkling company? Keep on reading!

SodaStream is the manufacturer of Sparkling Water Makers that changes tap water into fresh sparkling water in a few seconds. This Sparkling Water Maker allows people to create their own original sparkling beverages with surprisingly light or intense bubbles in a sustainable way. In fact, this device counteracts the consumption of single-use plastic bottles. That's SodaStream.

To strengthen our dynamic and growing team in the Netherlands, we are looking for employees with similar characteristics as our unique products. Sparkling of energy, original and bold. Active participants (to our projects) who make the difference and think out of the box. Someone who chooses change, who dares to take calculated risks and who will always get the best out of themselves.

Are you interested and do you want to know more about SodaStream? Take a look at our website www.sodastream.nl

Job description

The main activity of maintenance department is strategically maintain and uphold the production equipment, buildings and supporting equipment of the SodaStream plant in Rijen, to the highest standard taking into account internal and external requirements for Safety, quality, food regulations, environmental regulations.

We are looking for someone who understands his/her role in our organization and the responsibility that comes with it. Someone with an open mind and ideas to improve our maintenance plan. However, most of all, we are looking for someone who can make things happen now! 

 

 • Plans and organizes maintenance activities and personnel based on priority.
 • Plans and organize consignment duties
 • Plans safety inspections of external parties
 • Makes sure the equipment is safe to operate.
 • Carries out a preventive maintenance program.
 • Maintains a critical spare items list and ordering materials.
 • Provides analytical reports relevant to maintenance.
 • Creates a safe work environment and work methods for maintenance personnel
 • Provides planning for all safety inspections of external parties
 • Contacts and manages subcontractors.
 • Collaborate with Engineering (HQ) and production leadership
 • Is point of contact for regulatory affairs, which are related to the operational installation.

Requirements

 • HBO level (electrical or mechanical)
 • At least 3 years of industrial experience in a must
 • Minimal 2-year experience in similar position is required.
 • Experience with automatization is required.
 • Be familiar with regulatory requirements for safe work and equipment operation.
 •  Good knowledge of MS Office is required.
 •  Excellent level of English language is required. A good level of Dutch language is an advantage.
 •  Willing to travel to other countries.


What SodaStream has to offer?

SodaStream is a growing company and there are plenty of opportunities to grow with us. We offer you a fun, versatile and vibrant work environment in which you can adequately challenge and develop yourself. In addition, you will work in a fresh and open team, with lots of freedom and responsibilities in your work.

 

Description (local language)

SodaStream

Wil je werken bij een snelgroeiend, sprankelend bedrijf? Blijf lezen!

SodaStream is de fabrikant van de “Sparkling Water Maker”die in een paar seconden leidingwater verandert in vers koolzuurhoudend water. Met deze Sparkling Water Maker kun je op een duurzame manier je eigen verfrissende koolzuurhoudende drank maken met verrassend lichte of intensere bubbels. Dit apparaat gaat het verbruik van plastic flessen gebruik tegen. Dat is SodaStream.

Om ons dynamische en groeiende team in Nederland te versterken, zijn we op zoek naar werknemers met dezelfde vergelijkbare kenmerken als onze eigen unieke producten. Sprankelend van energie, origineel en met lef. Actieve deelnemers (aan onze projecten) die het verschil maken en out of the box denken. Iemand die voor verandering kiest, gewaagde risico's durft te nemen en die altijd het beste uit zichzelf wil halen.

Heb je interesse en wil je meer weten over SodaStream? Neem dan een ​​kijkje op onze website www.sodastream.nl


Functieomschrijving

De hoofdactiviteit van de onderhoudsafdeling is het onderhouden en in stand houden van productieapparatuur, gebouwen en onderdelen in de SodaStream fabriek in Rijen volgens de hoogste standaard. Hierbij moet rekening worden gehouden met interne en externe vereisten voor veiligheid, kwaliteit, voedselvoorschriften en milieuregels.

We zijn op zoek naar iemand die zijn/haar rol in onze organisatie en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort, begrijpt. Iemand met een open geest en ideeën heeft om ons onderhoudsplan te verbeteren.

Vooral zijn we op zoek naar iemand die dingen nu laat gebeuren!


 • Plant en organiseert onderhoudsactiviteiten en personeel op basis van prioriteit.
 • Plant en organiseert storingsdiensten.
 • Plant veiligheidsinspecties van externe partijen.
 •  Zorgt ervoor dat apparatuur veilig werkt.
 •   Voert een preventief onderhoudsprogramma uit.
 •  Bewaakt de voorraad reserveonderdelen en bestelt materialen.
 •  Produceert analytische rapporten die relevant zijn voor onderhoud.
 •  Creëert een veilige werkomgeving en werkmethoden voor onderhoudspersoneel.
 •   Werkt samen met hoofdkantoor en productie.

Requirements (local language)

Vereisten

 •        HBO-niveau (elektrisch of mechanisch) .
 •      Minimaal 3 jaar industriële ervaring in een must.
 •         Minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare positie is vereist.
 •         Ervaring met automatisering is vereist.
 •         Bekend met de wettelijke vereisten voor veilig werken en de werking van de apparatuur.
 •         Goede kennis van MS Office is vereist.
 •        Een uitstekend niveau van de Nederlandse en Engelse taal is vereist.
 •         Bereid om te reizen naar andere landen.

 

Wat SodaStream te bieden heeft?

SodaStream is een snelgroeiend bedrijf met volop mogelijkheden om daarin mee te groeien. We bieden een leuke, veelzijdige en levendige werkomgeving waarin je jezelf kunt uitdagen en ontwikkelen. Daarnaast werk je in een jong team en heb je veel vrijheid en verantwoordelijkheden in je werk. Ben je geïnteresseerd?